کوچه های کوفه

به بهانه ی شهادت مولای شیعیان ، شاه جهان،امیر دلها علی (ع) غزلی از زنده یاد اقیصرملک ادب ، قیصر امین پور تقدیم شما میکنم.الهی که غمتان برود از سینه.آمین

کوچه های کوفه

این جزر و مد چیست که تا ماه می رود؟

ذریای درد کیست که در چاه می رود؟

این سان که چرخ می گذرد بر مدار شوم

بیم خسوف و تیرگی ماه می رود

گویی که چرخ بوی خطر را شنیده است

یک لحظه مکث کرده ، به اکراه می رود

آبستن عزای عظیمی است ، کاین چنین

آسیمه سر نسیم سحرگاه می رود

امشب فرو فتاده مگر ماه از آسمان

یا آفتاب روی زمین راه می رود؟

در کوچه های کوفه صدای عبور کیست؟

گویا دلی به مقصد دلخواه می رود

دارد سر شکافتن فرق آفتاب

آن سایه ای که ر دل شب راه می رود

 

/ 0 نظر / 78 بازدید