بررسی مشکلات و چالش های کلاس ششم

شناسایی مشکلات و چالش های پایه ششم

پس از گذشت سه سال از تشکیل پایه ششم ابتدایی و تغییر سیستم آموزشی کشور، فرصت های یادگیری جدیدی در نظام تعلیم و تربیت ایجاد شده است. شاید بتوان ورود دو کتاب جدید تفکر و پژوهش و کارو فن آوری را به مجموعه تعلیم و تربیت کشور ، از نقاط قوت این پایه دانست. بدیهی است هر تغییری علاوه بر ایجاد فرصت های جدید و قابل تحسین، ضعف ها و چالش هایی را در پی خواهد داشت. در این نوشتار سعی می شود به برخی از این مشکلات پرداخته شود:

لطفا برای مطالعه کامل مطلب فایل زیر را دانلود کنید

دانلود

/ 0 نظر / 205 بازدید