توضیحی چند در مورد دو حشره پشه و زنبور

2-1مقدمه

v     شاخه بند پایان موفق‌ترین جانوران بوده و نسبت به سایر شاخه‌ها از تعدد و تنوع بی‌شماری برخوردارهستند.

v     از میان قریب به یک میلیون و پانصد هزار گونه جانوری شناخته شده 4/3 آن را بندپایان به خود اختصاص می‌دهند.

v     موفقیت این شاخه از جانواران ، نتیجه ساختمان اساسی بدن به ویژه سازمان قطعه قطعه‌ای و اسکلت خارجی کیتینی آنهاست.

v     بندپایان شامل چندین زیر شاخه هستند.

v     بدن دارای سر سینه و شکم یا سر است.

v     سر سینه یا سر از خارج بدون قطعه می‌نماید. سینه ، شکم یا تنه قطعه قطعه است. در سر ،یک یا دو جفت آرواره و دو جفت ماگزیلا وجود دارد. سخت پوستان ، صد پایان ، هزار پایان و حشرات در این زیر شاخه قرار می‌گیرند.

v     حشرات یا شش پایان ساکن خشکی هستند و بعضی بطور ثانویه آبزی شده‌اند. سر 6 قطعه وسینه 3 قطعه است که معمولا دارای 3 جفت پا و دو جفت بال است. شکم اصولا 11 قطعه بدون زواید حرکتی دارد. چشمها مرکب و ساده‌اند. بیش از 800 هزار گونه دارند.

v     حشرات به دو رده بالداران و بدون بالان رده بندی می‌شوند.

 

11-1حشرات

§        حشرات بزرگ‌ترین گروه را در بین گروه بندپایانبه خود اختصاص می‌دهند. بندپایان حیواناتی هستند که دارای یک اسکلت خارجی بوده و اعضای آنها به هم پیوسته می‌باشند .حشرات شش پا دارند و بیشتر آنها دارای بال هستند.بدن یک حشره از ۳ قسمت تشکیل می‌شود: سر، سینه و شکم.

§        مجموع حشرات روی زمین تا مرز ده میلیون گونه مختلف می‌رسد که حدود یک میلیون گونه مختلف حشره در جهان شناسایی و توسط دانشمندان نامگذاری شده‌است .

§        حشرات اولین حیوانات پرنده می‌باشند که در روی زمین بوجود آمدند ۳۵۰ میلیون سال قبل اولین بار آنها توانستند در هوای زمین شروع به پرواز کنند و این میلیونها سال قبل از پرواز پرندگان و خفاشها بود.

§        برای بیشتر حشرات قدرت بینایی و بویایی از مهم‌ترین احساسها می‌باشد .

§        حشرات دارای چشمهای مرکب ( یعنی دو قسمت مجزا ) هستند

§        حشرات برای بو کشیدن ، مزه کردن  و لمس کردن اشیاء از شاخکهایشان استفاده می کنند .

§        هر بار که یک حشره تغییر شکل می‌دهد (یا پوست اندازی میکند)شکل بدنش عوض می‌شود این حالت را در حشرات دگدیسی (دگرگونی) می‌نامند.

 

 

 

 

فرمانرو :

جانوران

/ 0 نظر / 242 بازدید