روش تدریس علوم : پایه اول ابتدایی-صفحات 54 (حرکت)

بسمه تعالی

مرکز تربیت معلم شهیدرجایی سمنان

موضوع :حرکت

( روش تدریس علوم -پایه اول ابتدایی-صفحات 54)

 

دانشجویان :

امیر قرائیان و حمید رضایی

 

استاد گرامی: سرکار خانم فهیمه میرسید

 

 

1389

مطالب جانبی:

معلم باید در مطالبی در مورد حرکت و تعریف آن ،اصطلاک و روش های کاهش آن ،اطلاعاتی از سطوح ، صاف ،صاف (ناصاف)  و مثال هایی از اجسامی که حرکت می کنند و دانایی در مورد اشکال هندسی مثل دایره وبیضی و... داشته باشد و بداند چرا چرخ گرد است و اینکه اجسام سنگین چه تأ ثیری در حرکت دارند

حرکت : عبارت اند از جا به جایی یک شئ نسبت به زمان و مکان

هر گاه سطوح دو جسم به یکدیگر مالیده شوند اصطلاک تولید میشود که تعریف علمی آن عبارت اند از نیروی مقاوم در برابر حرکت یک جسم بر روی جسم دیگر و اینکه اصطلاک حرکت یک جسم بر روی جسم دیگر را مشکل می کند . از روش های کاهش اصطلاک برای حرکت کردن آسان از بین بردن پستی ها و بلندی و ایجاد سطوح هموار و صاف است همچنین مواد لغزانی که روان کننده نامیده می شود با استفاده از پر کردن فرورفتگی ها و یکسان کردن سطح دو جسم مورد نظر باعث کاهش اصطلاک بین آها می شود چرخ ها و غلتک ها و بلبرینگ ها را کاهش می دهند و اصطلاک لغزشی را به اصطلاک غلطشی تبدیل میکنند . اصطلاک در مواردی برای حرکت مضر و مفید است

ü     از موارد مفید آن می توان به مثال های زیر اشاره کرد :

1-بدون وجود اصطلاک ما قادر به راه رفتن نیستیم زیرا پاها لیز می خورند

2-بدون اصطلاک ما نمی توانیم بامداد ،قلم و یا گچ بنویسیم

ü     از موارد مضر آن مثال هایی زیر را می توان اشاره کرد :

1-کفش،لباس،لاستیک اتومبیل دراثراصطلاک ساییده وفرسوده میشود.

2- اصطلاک در برابر حرکت اجسام مقاومت می کنند.

هر چه سطحی که یک جسم بر روی آن حرکت می کند ناصاف تر وناهموارتر باشد حرکت سخت صورت می گیرد و صاف بودن سطح حرکت راتسهیل میکندوهمچنین اجسام سنگین به خاطرایجاد اصطلاک بیشترباعث حرکت سخت جسم می شود . گفتیم که چرخ یکی از زاههای کاهش اصطلاک و تسهیل در حرکت است پس چرخ هر چه گردتر و بی زاویه تر یاشد حرکت راحت تر است و اگر چرخ به صورت بیضی یا مربع دارای زاویه باشد حرکت آن سخت و غیر ممکن می شود.

سؤالات احتمالی دانش آموزان :

1-آقا اجازه خورشید هم حرکت می کند ؟

2- چرا چرخ گرد است؟

3- آقا اجازه یک روز دوچرخه ی ما پنچر بود و سخت راه می رفت چرا؟

4- آقا اجازه یک روز من و مامانم خواستیم که کمد لباس هارا هل بدیم ولی نتونستیم ؟

5- آقا اجازه چرا کتاب ها روی مداد ها راحت تر از سطح صاف حرکت می کند ؟

6-آقا اجازه چرا یک چرخ تراکتور عموم بزرگ و یک چرخ دیگه اش کوچک ؟

وسایل کمک آموزشی :

 کتاب ،مدادرنگی،کش،توپ،میز،تخته،ماژیک

سؤالاتی از درس :

-این دختر بچّه چه کار می کند ؟ بازی می کند بله یعنی حرکت دارد

-چند چیز نام ببرید که حرکت می کنند؟انسان،ماشین،دوچرخه،جانوران

در شکل چه چیز هایی چرخ دارند؟ چرخ دستی،ماشین،موتور

-چرخ چه کار می کند؟  حرکت را آسان می کند

- وسیله ای را نام ببرید که یک چرخ دارد؟  چرخ دستی

- وسیله ای را نام ببرید که دوچرخ دارد؟ دوچرخه

- وسیله ای را نام ببرید که چهارچرخ دارد؟  ماشین

-کدام جسم بهتر حرکت می کند جسم گرد یا جسم معکبی شکل ؟ جسم گرد

-چرا جسم گرد بهتر حرکت می کنند؟  زیرا هیچ گوشه ای تا به سطح گیر کند و راحت غلط می خورد و می گردد.

-چراجعبه روی این سطح به سختی حرکت می کند؟ زیرا سطحش ناصاف است

-جسم روی سطح صاف بهتر حرکت می کند یا سطح ناصاف ؟ سطح صاف

 

شروع تدریس :

-سلام بچّه ها ؟

-سلام !

-حالتان خوبه؟

-بله!

-خوب الحمد الله !

-بچّه ها این زنگ چی داریم ؟

-علوم!

-پس بزارین قبل از اینکه درس جدید رو شروع کنیم یک حضور و غیاب کنم !(حضور و غیاب انجام می شود)

-خوب بچّه ها درس امروز در مورد حرکتِ !

-بچّه ها ازتون یک سؤال می پرسم این بچّه ها توی شکل صفحه 55 کتابتون دارن چی کار می کنند ؟

-بازی می کنند!

-آفرین بچّه ها ؛این دختره چی کار میکند؟

-اونم داره بازی می کند!

-بله بچّه ها اونم داره بازی میکند.بچّه ها خداوند این قدرت رو به ماها داده تا بتونیم راه بریم،این ور اون ور  بریم کارمونو انجام بدیم. در واقع خداوند قدرت حرکت رو به ما داده تا بتونیم کارهای روزانمون رو انجام بدیم !

-خوب بچّه ها کی می تونه چند تا چیز نام بره که حرکت می کنند ؟

-آقا اجاره؟ماشین                                                    -آقا اجازه؟آدم

-آقا اجاره ؟ موتور                                                  - آقا اجاره ؟پرنده ها

-آقا اجاره ؟اسب                                                     -آقا اجاره ؟ گربه 

                -آقا اجاره ؟دوچرخه

-آفرین بچّه ها همه این چیزهایی که گفتین درسته !  

-آقااجازه خورشید هم حرکت می کند؟

-نه عزیزم، خورشید حرکت نمی کنه .این ماییم یعنی کره زمین که دور خورشید حرکت می کند و ما فکر میکنیم که خورشید حرکت می کند .

-خوب بچّه ها به نظرتون میز من داره حرکت می کند؟

-نه  خیر !

-آفرین بچّه ها میز من حرکت نمی کند . بچّه ها به چیزی که حرکت نمی کند می گیم  ساکن یعنی هیچ حرکتی نداره .

-بچه ها صفحه 58 رو بیارین . خوب بچّه ها دو تا شکل بالایی رو ببینید . به نظر شما کدوم یکی راحت تر جعبه رو حرکت میدن ؟

-آقا اجازه (بچّه ها )؟این ور  که سنگ نداره!

 -آقا این وری !

-آقا اجازه ها اون جایی که سنگ داره!

- آقا اجازه این ور که صافِ!

-بله بچّه ها این ور که زمین صافِ نگاه کنین پسر بچّه چقدر راحت و خوشحال داره جعبه رو جابه جا می کند ولی اون وری رو نگاه کنین داره به سختی جعبه رو هل می ده !

- بچّه ها شکل پایین چطور ؟

-بچّه ها :آقا اجازه سمت راستی

-بله بچّه ها سمت راستی !

-بچّه ها دیدید که اونجایی که راه صاف بود چقدر راحت می شد حرکت  کرد و جایی که راه ناصاف بود و خراب به سختی میشد حرکت کرد پس یکی از راه های راحت حرکت کردن اینکه راه صاف و همراه باشد بچّه ها این شکل این یکی صفحه (صفحه 59)رو نگاه کنید .

-بچّه ها هر دو راه صاف هستند ولی نگاه کنید یکی رو به سختی می بره یکی رو به آسانی ؟  دلیلش چیه بچّه ها؟

-آقا اجازه اون یکی توش گل هست به خاطر اونه !

-بله بچّه ها این یکی سنگین تر چون توش گله ولی اون یکی خالیه به خاطره همینه راحت تر حرکت می کند .

 -پس بچّه ها سنگین بودن و سبک بودن یکی از راه هایی که می شه سخت و راحت حرکت کرد. مثلأ آدمی که چاقه به سختی حرکت می کند چون وزنش زیاده وسنگینِ ولی آدم لاغر یا معمولی راحت تر حرکت می کند چون وزنش کم یا خوبه (من این مثال رو با بچّه ها یک نخ و یک کتاب و یک نخ و چند کتاب آموزش دادم تا برای بچّه ها ملموس تر باشد)

بچّه ها را تک تک به میز خودم می آورم وبه آنها می گویم که تک تک فعالیت صفحه60 را انجام دهند ! همه ی بچّه ها دیدند که کتاب ها روی مداد راحت تر حرکت می کنند تا روی میز با این که سطحش صافِ!

-خوب بچّه ها کی می تونه چند تا وسلیه نام ببره که چرخ داره ؟

/ 0 نظر / 126 بازدید