علوم پایه ششم ، زمین ساخت ورقه ای – زمین لرزه ها

زمین ساخت ورقه ای – زمین لرزه ها

"" 7 ""

آزمایش

اهداف:

آزمایش یا امواج انرژی

مشاهده اینکه چطور امواج از مواد متفاوت عبور می‌کند.

 

لغات:

بسامد یا فرکانس

امواج لرزه‌ای

لرزه نگاشت

امواج

مواد:

تایمرهای چگالی

سکه‌های پنی

نیکل

زمینه:

همان‌طور که در قبل از آزمایش معرفی شد، امواج انرژی از مواد متفاوت با سرعت‌ها و فرکانس‌های متفاوت عبور می‌کنند. امواج لرزه‌ای این موضوع را به چندین راه تشریح می‌کنند. اول، هردو موج S و P  از سنگ‌های چگال نظیر گرانیت نسبت به مواد گم چگال‌تر نظیر خاک یا ماسه سریع‌تر عبور می‌کنند. دوم زمانی که این امواج از رسوبات یا خاک‌های سست (ناپیوسته) عبور می‌کنند، امواج کندتر و توسعه می‌یابند و ارتفاع موج افزایش می‌یابد. نهایتاً، امواجS از مایعات عبور نمی‌کنند. مولکولهای یک مایع، به آسانی در کنار همدیگرمی‌لغزند تا حرکت برشی امواج S را منتقل کنند. در این آزمایش، دانش‌آموزان انتقال انرژی از مواد متفاوت را تجربه خواهند کرد. آنها مستقیماً با امواج انرژی کار نخواهند کرد، آزمایش که آنها انجام می‌دهند مشابه همین رفتارها خواهد بود.

رفتار امواج لرزه‌ای، زمانیکه از درون زمین عبور می‌کنند برای تشریح ساختار درون زمین استفاده شده است با مطالعه دقیق لرزه نگارها، دانشمندان فهمیده‌اند که امواج زمانیکه از درون زمین عبور می‌کنند، تغییر می‌کنند با این کار، آنها تشریح کرده‌اند که زمین سه ساختار درونی اساسی دارد.

از مرکز به سطح، زمین شامل هسته، گوشه و دسته پوسته می‌باشد. هسته اساساً از دو فلز تشکیل شده است، آهن و نیکل. هسته دو قسمت دارد، هسته خارجی که فلز آن مایع می‌باشد (نه مثل شیر، بیشتر شبیه عسل ضخیم) و هسته درونی که جامد می‌باشد، گوشه هسته را احاطه کرده و از کانی‌های سیلیکاته خیلی چگال تشکیل شده است. بیشتر گوشته خمیری از بلور و مقداری ماگما می‌باشد (سنگ گداخته)، شاید شبیه به یک مخروطی برخی از لحاظ بافتی باشد (اما داغ‌تر) قسمت بالاتر گوشته جامد می‌باشد. گوشته با پوسته که خارجی‌ترین لایه زمین می‌باشد، یکی شده است تا صفحات را بسازنند.

روش‌ها:

- مواد آزمایش را برای هر دانش‌آموز یا گروه دانش‌آموزان مرتب کنید. توضیح دهید که امواج انرژی از مواد متفاوت با روش‌های متفاوتی عبور می‌کند. یک مقایسه خوب که برای دانش‌آموزان آشنا باشد، راهی است که صدا در هوا در مقابل صدا در زیر آب حرکت می‌کند، به نظر می‌رسد صدا در زیر آب بد فرم می‌شود زیرا سریعتر از این حد متوسط چگالتر حرکت می‌کند.

به دانش‌آموزان توضیح دهید که آنها انتقال انرژی در مواد متفاوت را مشاهده خواهند کرد. واکنش‌هایی که آنها ثبت می‌کنند، توسط تفاوت‌های بین مواد و مقدار انرژی که برای آزمایش بکار میبرند ایجاد می‌شود. تأکید کنید که آزمایشات باید به کندی و به دقت انجام شوند.

2- از دانش‌آموزان بخواهید که آزمایش کامل کنند.

3- از دانش‌آموزان بخواهید که به طور مستقل نتیجه را تشریح کنند، سپس یک بحث گروهی برای اطمینان از اینکه آنها جواب صحیح را می‌فهمند داشته باشید. تأکید کنید که این آزمایشات مشابه رفتار امواج لرزه‌ای درون زمین می‌باشد.

به سوالات آزمایش پاسخ دهید:

تمرین 1. وقتی شما به زمین ضربه می‌زنید انرژی از شما به پنی منتقل می‌شود (منشاء انرژی). اگر پنی به پنی‌های دیگر برخورد کند، دوباره انرژی را منتقل می‌کند، اما یک انتقال کلی انرژی وجود ندارد. پنی کند می‌شود. این مسئله مهم است که دانش‌آموزان تا اندازه‌ای این موضوع را نشان دهند که وقتی اولین پنی به دومین پنی برخورد می‌کند، تغییر می‌کند. آن می‌توانند به این سوال به چندین طریق جواب دهند، به شرط اینکه آنها یک تغییر را در دیگری انرژی تشریح کنند. همین مسئله برای نیکل نیز صادق است. بجز اینکه انرژی باید نسبت به یک پنی به پنی دیگر متفاوت به نظر برسد. این حالت مشابه امواج لرزه‌ای در حال عبور بین دو نوع لنگ، جایی که یک نفر در (موج) انرژی اتفاق می‌افتد، می‌باشد. این‌جا جواب‌های پیشنهاد شده به سوالات آورده شده است:

1- مستقیم، انتقال انرژی کند می‌شود.

2- متقیم، نیکل دری کندتر است.

3- جهت پنی‌ها زاویه دار می‌باشد.

4- جهت سیکل‌ها زاویه‌دار می‌باشد اما کندتر از شماره 3 می باشد.

5- انرژی به بزرگی زمانیکه نیکل استفاده شده نیست. جهت امواج می‌تواند تغییر کند، اگر انتقال انرژی، انرژی را به رفتن در جهت‌های مختلف وادار کند.

در تمرین  2 و3 دانش‌آموزان باید بفهمند که همان انرژی از مواد متفاوت به طور متفاوت عبور می‌کند آنها می‌توانند تفاوت در بهترین 2 را ببیند. (یک سیال موج بزرگتری نسبت به دیگران خواهد داشت). در تمرین 3 دانش‌آموزان تفاوت‌ها را خواهند شنید. برای نتیجه‌گیری دانش‌آموزان باید بفهمند که مواد متفاوت اجازه عبور انرژی را به طور متفاوت می‌دهند. آنها همچنین باید بفهمند که چطور زمین شناسان را از امواج لرزه‌ای را برای مطالعه درون زمین استفاده می‌کنند. آنها باید اطلاعات ارائه شده در زمینه را با کلمات خود نشان اظهار کنند.

 

/ 0 نظر / 159 بازدید