مطالب جانبی

·        درباره ی قطب شمال:

در شمال کره ی زمین قرار دارد-مکانی سرد است،برف ویخ فراوان دارد،شش ماه از سال روز وشش ماه از سال شب است.

حیوانات اندکی


بسمه تعالی

مرکز تربیت معلم شهیدرجایی سمنان

موضوع : نیازهای جانوران

( روش تدریس علوم -پایه سوم ابتدایی-صفحات 10 الی 19)

 

دانشجویان :

احمد محمدی و ابراهیم پیاده کوهسار

استاد گرامی: سرکار خانم فهیمه میرسید

 

 

 

 

1389

مطالب جانبی

·        درباره ی قطب شمال:

در شمال کره ی زمین قرار دارد-مکانی سرد است،برف ویخ فراوان دارد،شش ماه از سال روز وشش ماه از سال شب است.

حیوانات اندکی در انجا زندگی می کنند.از جمله خرس قطبی،پنگوئن که می توانند در ان مکان سرد زندگی کنند وغذای انها بیشتر ماهی است.

·        مناطق گرمسیر:

مانند بیابان ها وکویر که حیوانات اندکی در این مکان ها زندگی می کنند. مانند مار ،شتر ،افتاب پرست....

که این حیوانات اب کمتری استفاده می کنند بدلیل اینکه پوست انها ضخیم است واب بدنشان کمتر تبخیر می شود.

·        زمستان خوابی:

بعضی حیوانات مانند خرس،خرگوش،مار وعقرب زمستان خوابی دارند واین بدان معنانیست که در کل زمستان خواب هستند بلکه برای رفع نیاز های حیاتی مدتی بیدار می شوند .بعد از رفع نیاز به خواب خود ادامه می دهند.

·        مهاجرت:

بعضی ازز پرندگان هم مهاجرت می کنند مانند پرستو و...که وقتی هوا روبه سردی می رود به مناطق گرمسیر مهاجرت می کنند تا بتواندد اب وغذا را به راحتی بدست اورند.

·        شباهت:

شباهت موجود بین مهاجرت پرندگان وخواب زمستانی برخی حیوانات در این است که هر دوگروه برای رفع نیاز های خود اقدام به این اعمال می کنند.

 

سوالات فراگیران

1-ایا در قطب شمال مغازه هست؟

2-ایا انسان در انجا زندگی می کند؟

3-ایا قطب شمال مانندمحل های زندگی ما مانند کالپوش سرد است؟

4-ایا خرس کل زمستان را می خوابد؟

5-خرس قطبی غذایش را از کجا تامین می کند؟

6-ماهی ها چگونه در اب نفس می کشند؟

7-ایا پشه ها ومگسها خانه دارند؟

 

وسایل کمک اموزشی

1-یک عدد لیوان

2-یک ظرف شیشه ای

3-مقداری اب

4-مقداری خاک

 

سوالات معلم از فراگیران

1-چراحیوانات بزرگ مانند شیر لانه یا خانه ندارند؟

2-غذای جانوران چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟

3-حیواناتی که در زیر خاک هستند چگونه نفس می کشند؟

4-چرا اب ماهی که درتنگ قرار دارد را بعداز مدتی باید عوض کرد؟

 

آغاز درس

با نام ویاد خدا شروع می کنیم-سلام واحوال پرسی را انجام می دهیم.حضور وغیاب می کنیم با طرح سوالاتی از فراگیران درس را شروع می کنیم.از جمله:

1-نیاز های ما انسانها را نام ببرید؟

2-ایاجانوران هم مانند ما انسانها این نیازها را دارند؟

3-چه تفاوتی بین نیازهای ما وجانوران هست؟

ودر ادامه صفحه ی اول درس را باز کرده وتصویری را که در صفحه ی اول است رابا مشارکت فراگیران  مورد بحث قرار می دهیم:

1-بچه ها در این شکل شما چه می بینید؟

2-این ماهی ها چه تفاوتی با هم دارند؟

3-ایا این ماهی ها نیازبه غذا دارند؟

 4-ایا این ماهی ها نفس می کشند؟پس هوای مورد نیاز برای تنفس را از کجا به دست می اورند؟

در ادامه نیاز هایی که در کتاب امده نام می بریم و هر کدام را توضیح می دهیم،وبعضی از سوالات فکرکنید در کتاب را مطرح می کنیم و بعضی ازاین فکر کنید ها را برای تکالیف خارج از کلاس می گذاریم.

سوالاتی را به کمک خود دانش اموزان پاسخ می دهیم ومی گوییم تا یادداشت کنند وقتیکه به نیاز چهارم یعنی نیازبه هوا رسیدیم پس از توضیح این نیازفعالیتهایی که در صفحات 18 و19 قرار دارند را انجام می دهیم.

فعالیت صفحه 18

یک ظرف شفاف وتمیزبرداریدوتا نیمه در ان اب بریزید ظرف را یکی دوساعت بی حرکت بگذارید.سپس دیواره ی داخلی ان را با دقت مشاهده کنید چه می بینید؟

از این مشاهده چه نتیجه ای می گیرید؟

طبق فعالیت کتاب :لیوان را تا نیمه اب پر کرده وثابت در جایی قرار می دهیم وپس از مدتی که میگذرد حباب های کوچکی به دیواره ی لیوان می چسبد.

نتیجه ی ازمایش:از چسبیدن ای حباب ها به دیواره ی لیوان نتیجه می گیریم که در اب هوا وجود دارد.

نمونه بارز این ازمایش در طبیعت زندگی ابزیان در دریا ها واقیانوس ها می باشد.مانند ماهی...

نکته:1-قبل از شروع درس لیوان اب میکنیم وان را در جایی ثابت قرار می دهیم ودر زمان انجام ازمایش از ان استفاده می کنیم.

2-اب مورد نیاز بهتر است سرد باشد.

فعالیت صفحه ی 19

ایا در خاک هوا وجود دارد؟

طبق فعالیت کتاب یک ظرف ومقداری خاک و اب تهیه می کنیم.خاک را در ظرف قرار می دهیم وبر روی سطح خاک اب می ریزیم،پس از مدتی می بینیم که اب در خاک نفوذ می کند وحفره های ریز ودرشتی بر روی خاک بوجود می اید.

نتیجه ازمایش:

از نفوذ اب درخاک وبوجود امدن این حفره ها در خاک این نتیجه بدست می اید که وقتی اب در ظرف به داخل خاک می رودحفره های ریزو درشت موجود در خاک که حاوی هوا هستند جای خود را به اب می دهند.این ازمایش به ما نشان میدهد که در خاک نیزهوا وجود دارد.نمونه ی بارز این ازمایش بالا امدن کرم خاکی از درون خاک در هنگام باران امدن است.

نکته:1-برای انجام این ازمایش باید به نوع خاک توجه داشته باشیم. بهتر است خاک نه زیاد نرم باشد ونه زیاددرشت.

2-اب رابه یک باره در ظرف بریزیم.

نکات کلی در باره ی هر دو ازمایش:

1-چون این ازمایش ها برای فراگیران ضرر وزیان ندارند ونیاز به وسایل ساده ای دارند مدرس بهتر است روی این ازمایش ها زیاد مانور ندهدودر وقت صرفه جوی کند.

2- این ازمایشها را با دقت انجام دهد واز انجام این ازمایش برای تک تک فراگیران خودداری کند. وبعد از انجام ازمایشها پس از مشاهده ی نتیجه ی دلخواه نتیجه را به فراگیران به طور دسته جمعی نشان دهد.

3-در ادامه ی انجام ازمایشهااز فراگیران خواسته شود این فعالیتها را در خانه انجام داده ونتیجه را به صورت کتبی به کلاس بیاورند.

 4- در حین انجام ازمایش نکات بهداشتی را رعایت کنیم و به فراگیران تذکر دهیم.

5- وسایل مورد نیاز را خودمان در اول وقت تهیه می کنیم .

ودر ادامه درس اگر زمان برای طرح نیازهای دیگر نبود ادامه ی درس به جلسه ی بعد موکول می کنیم.

دوستان گرامی سلام.

مجموعه طرح درسهای علوم ارئه شده در این وبلاگ متعلق به دانشجویان مقطع کاردانی مرکز تربیت معلم سمنان میباشد؛ لذا از تمامی استفاده کنندگان از این مطالب در خواست میگردد حقوق معنوی این دانشجویان را محترم بشمارند. بدیهی است استفاده از مطالب فقط و فقط با ذکر منبع ( وبلاگ و نویسنده مطالب) آزاد می باشد.

Moalemane.persianblog.ir