آرژانتین

 

نظام آموزشی آرژانتین شامل دوره ابتدایی ، دوره متوسطه پـایه ،‌ دوره متوسطه عالی و آموزش عالی می گردد . دوره ابتدایی برای کودکان 6تا 12 ساله و بصورت اجباری می باشد . بیــشتر دانش آموزان دوره ابتدایی یا در نوبت صبح و یا در نوبت بعد از ظهر تحصیل می کنند .

 

دوره ابتدایی از سال 1978 بصورت غیر متمرکز و توسط دولتـــهای استانی اداره می شوند . وزارت آموزش و پرورش در سال 1993 لایحه ای را تقدیم کنگره


آرژانتین

 

نظام آموزشی آرژانتین شامل دوره ابتدایی ، دوره متوسطه پـایه ،‌ دوره متوسطه عالی و آموزش عالی می گردد . دوره ابتدایی برای کودکان 6تا 12 ساله و بصورت اجباری می باشد . بیــشتر دانش آموزان دوره ابتدایی یا در نوبت صبح و یا در نوبت بعد از ظهر تحصیل می کنند .

 

دوره ابتدایی از سال 1978 بصورت غیر متمرکز و توسط دولتـــهای استانی اداره می شوند . وزارت آموزش و پرورش در سال 1993 لایحه ای را تقدیم کنگره کرد که بر اساس آن دوره متوسطه نیز بصورت غیر متمرکز اداره خواهد شد . دوره متوسطه گروه سنی 13 تا 17 سال را در بر می گیرد.

 

شاخه های اصلی دوره متوسطه فنی ، بازرگانی و نظری می باشد و در صد کمی نیز در مدارس کشاورزی و یا مدارس ویژه دیگری تحصیل می کنند . سه سال اول دوره متوسطه در همه شاخه ها یکسان است . با این توجه که هر یک مواد درسی اضافی ویژه ای را ارائه می دهند ، ترک تحصیل در دوره متوسطه زیاد است و تقریبا فقط 50 درصد دانش آموزان متوسطه موفق به فارغ التحصیلی می شوند .

 

تمام رشته های متوسطه با هدف آماده سازی دانش آموزان برای تحصیلات دانشگاهی برنامه ریزی شده اند .

 

امتحانات و شرایط ارتقاء به کلاس بالاتر

 

در آرژانتین حداقل استانداردهای مورد نیاز برای ارتقاء به کلاس بالاتر توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین می شود و معلمین مشخص می کنند که آیا دانش آموزی به سطح مورد نظر رسیده است یا نه .تکرار پایه در پایه اول دبستان حدود 25 درصد و در بقیه پایه های ابتدایی بین 10 تا 20 در صد می باشد .

 

از سال 1989 وضع درسی دانش آموزان با نمرات 1 تا 3 سنجیده مــی شود ( عالی ، رضایت بخش ، غیر رضایت بخش ) و اعتقاد کلی آن است که این روش موجب پایین آمدن استانداردهای آموزش شده است . و بسیاری معتقدند که شیوه نمره گذاری گذشته که با اعداد 1 تا 10 مشخص می شد ،‌ نتیجه بهتری داشت و شیوه جدید باید مورد تجدید نظر قرار گیرد .

 

آلبانی

 

آموزش اجباری در آلبانی 8 سال می باشد که به دو دوره 4 ساله مرحله ابتدایی و 4 ساله مرحله عالی تقسیم شده و گروه سنی 6 تا 14 ساله ها را در بر می گیرد .

 

مدارس متوسطه از دانش آموزان 15 تا 18 ساله ثبت نام می کنند . دوره متوسطه نیز به دو دوره تقسیم می شود .

 

الف )‌ دوره متوسطه عمومی که 4 سال می باشد و به دو مرحله دو ساله تقسیم می شود . پایه های نهم و دهم که دانـش آموزان را برای تحصیل در مرحله بعدی دوره متوسطه عمومی و یاد آور فنی و حرفه ا ی آماده می کنند و پایه های یازدهم و دوازدهم که با هدف آماده ساختن دانش آموزان برای تحصیلات دانشگاهی برنامه ریزی شده اند .

 

ب) مدارس فنی و حرفه ای که با هدف تربیت نیروی انسانی برای بخشهای مختلف اقتصادی و فرهنگی تأسیس شده اند و از تنـوع زیادی برخوردارند و شامل دوره های حرفه ای 1 تا 2 ساله ، دوره فنی و حرفه ای 4 ساله و 5 ساله می شوند .

 

مراکز آموزش عالی از افرادی که دوره متوسطه عمومی و یا دوره متوسطه فنی و حرفه ای 4 و 5 ساله را به اتمام رسانده اند ثبت نام می کنند . طول دوره تحصیلات دانشگاهی 4 تا 6 سال می باشد .

 

پذیرش برای مراکز آموزش عالی بر اساس نتایج قبلی دانش آموزان در مدارس انـــــجام می گیرد . در سال 1993 پذیرش دانشجویان جدید به تمام شاخه های آموزش عالی بر اساس آزمون انجام گرفت و اولویت ویـژه ای به دارندگان شرایط سیاسی داده شد .

 

امتحانات و شرایط ارتقاء به کلاس بالاتر

 

اساس ارتقاء از کلاسی به کلاس بالاتر ، پیشرفت سالانه دانش آموزان می باشد.

امتحانات فقط در کلاسهای میانی انجام می شود. در پایان کلاس هشتم دانش آموزان در امتحانات ویژه ای شـامل ریاضی وزبان آلبانی که بصورت شفاهی و کتبی انجام می شود، شرکت می کنند و در صورت قبولی گواهینامه دریافت می کنند. در پایان کلاس دوازدهم دانش آموزان در چهار امتحان رشد یافتگی شرکت می کنند و در صورت قبولی گواهینامه پایان دوره دریافت می کنند.

 

آلبانی

 

آموزش اجباری در آلبانی 8 سال می باشد که به دو دوره 4 ساله مرحله ابتدایی و 4 ساله مرحله عالی تقسیم شده و گروه سنی 6 تا 14 ساله ها را در بر می گیرد .

 

مدارس متوسطه از دانش آموزان 15 تا 18 ساله ثبت نام می کنند . دوره متوسطه نیز به دو دوره تقسیم می شود .

 

الف )‌ دوره متوسطه عمومی که 4 سال می باشد و به دو مرحله دو ساله تقسیم می شود . پایه های نهم و دهم که دانـش آموزان را برای تحصیل در مرحله بعدی دوره متوسطه عمومی و یاد آور فنی و حرفه ا ی آماده می کنند و پایه های یازدهم و دوازدهم که با هدف آماده ساختن دانش آموزان برای تحصیلات دانشگاهی برنامه ریزی شده اند .

 

ب) مدارس فنی و حرفه ای که با هدف تربیت نیروی انسانی برای بخشهای مختلف اقتصادی و فرهنگی تأسیس شده اند و از تنـوع زیادی برخوردارند و شامل دوره های حرفه ای 1 تا 2 ساله ، دوره فنی و حرفه ای 4 ساله و 5 ساله می شوند .

 

مراکز آموزش عالی از افرادی که دوره متوسطه عمومی و یا دوره متوسطه فنی و حرفه ای 4 و 5 ساله را به اتمام رسانده اند ثبت نام می کنند . طول دوره تحصیلات دانشگاهی 4 تا 6 سال می باشد .

 

پذیرش برای مراکز آموزش عالی بر اساس نتایج قبلی دانش آموزان در مدارس انـــــجام می گیرد . در سال 1993 پذیرش دانشجویان جدید به تمام شاخه های آموزش عالی بر اساس آزمون انجام گرفت و اولویت ویـژه ای به دارندگان شرایط سیاسی داده شد .

 

امتحانات و شرایط ارتقاء به کلاس بالاتر

 

اساس ارتقاء از کلاسی به کلاس بالاتر ، پیشرفت سالانه دانش آموزان می باشد.

امتحانات فقط در کلاسهای میانی انجام می شود. در پایان کلاس هشتم دانش آموزان در امتحانات ویژه ای شـامل ریاضی وزبان آلبانی که بصورت شفاهی و کتبی انجام می شود، شرکت می کنند و در صورت قبولی گواهینامه دریافت می کنند. در پایان کلاس دوازدهم دانش آموزان در چهار امتحان رشد یافتگی شرکت می کنند و در صورت قبولی گواهینامه پایان دوره دریافت می کنند.

 

آلمان

 

در آلمان سن ورود به دبستان 6 سالگی است و تحصیل برای مدت 9 سال (در برخی ایالات 10 سال ) اجباری است .طــول دوره ابتدایی 4 سال است. در برخی ایالات طول دوره ابتدایی 5 وگاهی 6 سال است. (که در اینصورت طول دوره متوسطه کوتــاهتر خواهد بود). هر سال تحصیلی 190 روز را شامل می شود و دانش آموزان دوره ابتدایی از 8 صبح تا ظهر تحصیل می کنند.

 

بعد از 4 یا 6 سال تحصیل ، دانش آموزان درسه نوع مدرسه ممکن است ادامه تحصیل دهند . در پایان دبستان، معلم توصیه نامـه کتبی برای ادامه تحصیل دانش آموز به خانواده ارائه می دهد و در ظاهر انتخاب نوع مدرسه با خانواده ها می باشد. اما در عمل در مدارسی که متقاضی زیاد است، ممکن است ، ثبت نام میسر نباشد .

 

در سال 1990 بیش از 34 درصد دانش آموزان پایه های هفتم تا نهم در مدارسی تحصیل می کردند کـــه  از جاذبه عمومی 

 

می برخوردارند. در این مدارس معمولأ دانش آموزانی تحصیل می کنند که از نظر درسی ضعیف هستند و تحصیل دراین نوع مدارس در نظر بسیاری از مردم آلمان بعنوان تنها راه باقیمانده تلقی می شود .

 

حدود 8/28 درصد دانش آموزان پایه های هفتم تا نهم در سـال 1990 در مدارس نوع دوم تحــصیل می کردند . در این نوع مدارس دانش آموزان باید دو زبان خارجه را در کنار سایر دروس فراگیرند و هدف اصلی آن تربیت کارمند می باشد. برای فارغ التحصیلان این مدارس ، امکان ادامه تحصیل در دانشگاه ها  نیز فراهم است .

 

نوع سوم مدارس که در سال 1990، 8/30 درصد دانـش آموزان پایه هفتم تا نهم در این نوع برنامه ها شرکت داشتند، هدف اصلی این مدارس آمــاده سازی دانش آموزان برای ورود به مراکز آموزش عالی است تا کلاس دهم، محتوای آموزش ممکن است در مدارس مختلف متفاوت باشد.

 

ولی حداقل دو یا سه زبان خارجه در این مدارس تدریس می شود . از پایه یازدهم ، دانش آموزان در چارچوب مشخص اجازه انتخاب درس دارند . تقریبأ یک سوم دروس زبان و هنرهــا ، یک سوم مطالعات اجتماعی و یک سوم ریاضات و علوم خواهد بود . تربیت بدنی نیز اجباری است .

 

دانش آموزانی که پایه سیزدهم را با موفقیت به پایان می رســـانند ، اجازه ورود به دانشگاه را خواهند داشت و الزامأ هیچگونه ارتباطی بین رشته دانش آموز در دوره متوسطه و رشته انتخابی وی در دانشگاه وجود ندارد .دانش آموزان دوره متوسطه نیز در سال 190 روز تحصیل می کنند . ساعات کار این نوع مدارس از 8 صبح تا 1 بعد ظهر است .

 

امتحانات و شرایط ارتقاء به کلاس بالاتر    

 

ارزشیابی از دانش آموزان توسط معلمین مربوطه و بر اساس امتحانات کتبی ، شفاهی ، انجام دادن تکالیف درسی و مشارکت فعال دانش آموزان در کلاس صورت می گیرد . که نتیجه بصورت گزارش کتبی (بویژه در دوره ابتـدایی) و یا بر اساس نمره گزاری در مقیاس 6 نمره ای به اطلاع خانواده  ها می رسد .

 

آمریکا (ایالات متحده)

 

در تمام ایالات آمریکا آموزش اجباری و رایگان وجود دارد ولی طول دوره اجباری می تواند متفاوت باشد . در اغلب ایـالت ها سن ورود به مدرسه 6 یا 7 سالگی است . در آریزونا تحصیل در سنین 8تا 16 سالگی اجباری است . در ویسکانزن تحصیل در سنین 18ـ6 سالگی اجباری است . حتی ممکن است در شهر های مختلف یک ایالات نیز متفاوت باشد . برای نمونه در ایالات نیویــورک تحصیل از سن 6 تا 16 سالگی اجباری اعلام شده ، در حالیکه در نیویورک سیتی وبوفالو به 17 سالگی افزایش داده شده است .

 

میانگین تعداد روزهای سال تحصیلی در ایالات مختلف 178 روز است و دانش‌ آموزان  بطوره متوسط روزانه 4/5 ساعت تحصـیل می کنند.

 

دوره ابتدایی معمولأ در 6 سالگی آغاز و در 11 سالگی ( به مدت 6 سال ) پایان می پذیرد. اما در مناطقی که مدارس میانی وجود دارد ، میتواند متفاوت باشد ، زیرا سن ورود به این نوع مدارس حدود 10 تا 13 سالگی است . پس از دوره میانی،دانـش آموزان برای مدت 3یا4 سال دردبیرستان تحصیل می کند.دربرخی از مناطق آموزشی ،دوره متوسطه به دو مرحله اول ودوم تـــقسیم می شودو در برخی دیگر فقط یک نوع دبیرستان وجود دارد که تمام پایه های تحصیلی را در بر می گیرد . دبیرستـــــان های حرفه ای نیز معمولا ساختاری مشابه با سایر مدارس متوسطه منطقه را دارند . د رپایان کلاس دوازدهم به فارغ التحصیلان دیـپلم  داده می شود .

 

امتحانات و شرایط ارتقاء به کلاس بالاتر

 

تصمیم گیری در مرد ارتقاء دانش آموزان به کلاس بالاتر با توجه به سیاست های متفاوت در مناطق مختلف آموزشی ، بر عـــهده مسئولان محلی است .

 

در ایالات متحده هیچ نوع امتحان رسمی برای تعیین صلاحیت دانش آموزان جهت اعطای دیپلم وجود ندارد . لیکن مؤسســـات خصوصی زیادی وجود دارد که نسبت به تهیه تست های مختلف برای انتخاب دانشجو برای دانشگاهها ، اقدام می کنند . با این وجود برخی از مؤسسات آموزش عالی ، معمولا اعتماد لازم را به این تستها ندارند و از آنها در گزینش دانشجو استفاده می کنند .

 

اتریش

 

در اتریش اولیا موظفند فرزندان خود را از 6 سالگی به مدارس بفرستند در صورتیکه بنا به تشخیص مسؤلان مدرسه ، کودکی آمادگی دورة  دـستان را نداشته باشد به دوره یکساله پیش دبسـتانی راهنمایی می شود . حدود 10 درصد کودکان به این دوره هدایت می شوند . این گونه دانش آموزان دوره ابتدایی را یکسال دیرتر آغاز می کنند . طول دوره ابتدایی چهار سال است و محتوای آموزش برای همه کودکان یکسان می باشد پس از اتمام این دوره ابتدایی ، دانش آموزان برای ادامه تحصیل دو راه دارند . اول ثبت نام دردوره متوسطه عمومــی که طول دوره 4 سال است و شرط خاصی برای ثبت نام در این مدارس وجود ندارد، دوم دوره متوسطه چهار ساله آکــادمیک که فقط از دانش آموزانی ثبت نام می کند که نمرات آنها در دروس زبان آلمانی و ریاضیات درامتحان پایان دوره ابتـدایی 1 یا 2 باشد ( در مقیاس 5 نمره ای که 1 به معنی بهترین نمره است) .هر دو نوع مدرسه هدف یکسانی را دنبال می کنند و از جدول دروس و زیر دروس یکسانی تبعیت می کنند . تنها تــفاوت آن است که مدارس متوسطه عمومی دروس آلمانی ، زبانهای خارجی و ریاضیات را در سه سطح ارائه می دهند که در مدارس آکـادمیک چنین نیست . تنها 5 درصد دانش آموزانی که دوره متوسطه عمومی را به پایان می رسانند ،  می توانند در سیکل دوم مدارس آکادمیک ادامه تحصیل دهند ،‌24 درصد آنها به مدارس حرفه ای راه می یابند . اما 65 درصد دانش آموزانی که د رمدارس آکادمیک تحصیل می کنند می توانند در سیکل دوم مدارس آکادمیک نیز ادامه تحصیل دهند و حدود 30 درصد فارغ التحصیلان نیز به مدارس حرفه ای راه می یابند . دانش آموزانی که از توانایی یا علاقه کمتری نسبت به ادامه تحصیل برخوردارند ،‌به دوره یکساله هدایت می شوند که حدود 24 درصد گروه سنی مربوطه را شامل می شود . طول دوره تحصیل در مدارس آکادمیک (سیکل دوم ) 4 سال است که در پایان دوره دانش آموزان در امتحانات شرکت می کنند . قبولی در این امتحان به منزله مجوز ورود به دانشگاه می باشد . در سال 1992 حدود 23 درصد دانش آموزان 14 ساله در این نوع مدارس ثبت نام شدند . مدارس 5 ساله حرفه ای (آموزشهای عمومی و حرفه ای پیشرفته ای را  در زمینه های صنعت ، تجارت بازرگانی ، کشاورزی و اقتصادی اجتماعی ارائه می دهند . به فارغ التحصیلان در رشته های مهندسی ، کشاورزی و برخی دوره های تجاری در صورتیکه 3 سال کار با کیفـــیت ( تـــجربه کاری مناسب ) نـــداشته باشـند ، عــنوان حـــرفه ای مهندسی () اعطا می گردد.     در اتریش تحصیل برای کودکان گروه سنی 15ـ6 ساله ا یکه ساکن دائمی اتریش هــــستند ، بصورت اجباری است و عملا 100 درصد کودکان سنین 15ـ6 ساله به تحصیل اشتغال دارند و تمام مدارس بصورت مختلط می باشند .تعداد دانش آموزان یک کلاس بر اساس قانون به حداکثر 30 محدود شده است اما عملا کمتر از آن است حدود 8 درصد دانش آموزان در مدارس خصوصی تحصیل می کنند که اکثر آنها توسط کلیسا ی کاتولیک اداره می شوند .سال تحصیلی از ابتدای سپتامبر تا پایان ژوئن می باشد و مدارس حدود ساعت 8 صبح آغاز به کار می کنند . در دوره ابتدایی آموزش فقط صبح ها انجام می گیرد و بعد از ظهرها هیچگونه آموزشی برقرار نیست .امتحانات و شرایط ارتقاء به کلاس بالاترمعلمین ارزیابی های مستمر از دانش آموزان بعمل می آورند و در پایان هر سال گزارش سالانه یا کارنامه تحصیلی برای دانش آموزان تنظیم می شود که این کارنامه مبنای ارتقاء‌ به کلاس بالاتر خواهد بود . در سال تحصیلی 92ـ91 حدود 4 درصد دانش آموزان مجبور به تکرار پایه شدند

 

اردن

 

طول دوره آموزش اجباری در اردن 10 سال است که به دو دوره ابتدایی ( 6 سال ) و مرحله اول دوره متوسطه (4 سال ) تقسیم می شود . دانش آموزانی که به سن 5 سال و 8 ماه تا ماه سپتامبر (شروع سال تحصیلی ) می رسند ، اجازه ثبت نام در دبستان را خواهند داشت . حدود 4/90 درصد پسران و حدود 5/92 درصد دختران گروه سنی 6 تا 16 ساله در سال تحصیلی 90ـ1989 در مدارس اردن تحصیل می کردند .

 

پس از اتمام دوره 10 ساله آموزش پایه ، دانش آموزان به مرحله دوره دوم متوسطه وارد می شوند . در این مرحله دانش آموزان برای مدت 2 سال در مدارس جامع ( با رشته های مختلف نظری و فنی و حرفه ای ) یا مدارس کاربــردی (‌با هدف تربیت کارگر ماهر ) تحصیل می کنند .

 

نمرات دانش آموزان د ر کلاس های هشتم ، نهم و دهم در تعیین رشته تحصیلی آنها مؤثر می باشد .

 

در سال 90-1989  حدود 6/7 دانش آموزان دوره پایه و 5/5 درصد دانش آموزان مرحله دوم متوسـطه در مدارس خصوصی تحصیل می کردند .

 

اسپانیا

 

نظام آموزشی اسپانیا که از سال تحصیلی 2001-2000 به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد ،‌شامل 6 سال آمـوزش ابتدایی ،‌4 سال آموزش متوسطه اجباری و 2 سال آموزش متوسطه اختیاری است . دوره ابتدایی به سه دوره 2 ساله و دوره متوسطه به دو دوره 2 ساله تقسیم خواهد شد . سن ورود به دوره ابتدایی 6 سالگی خواهد بود و تحصیل برای مدت 10 سال اجباری اعلام شده است .

 

 حدود 10 درصد دروس 2 سال اول دوره متوسطه اجباری و  حدود 35 در صد دروس 2 سال دوم متوســـطه اجباری به دروس انتخابی دامش آموزان اختصاص خواهد یافت . د ر2 سال آموزش متوسطه اختیاری ، چهار نوع دیپلم پیش بینی شده است : هنر ، علوم طبیعی  بهداشت ، علوم اجتماعی انسانی و تکنولوژی . هدف اصلی این مرحله تأمین آموزشهای لازم فرهـــنگی ، علمی و اجتماعی و آماده کردن دانش آموزان برای ادامه تحصیل دانشگاهها و در مراکز آموزش عالی حرفه ای خواهد بود .

 

امتحانات و شرایط ارتقاء به کلاس بالاتر

 

بر اساس مقررات جدید ، ارزشیابی در مقطع پیش دبستانی بصورت مستمر و ارتقاء بصورت اتوماتیک خواهد بود . در دوره ابتدایی و متوسطه ، اطلاعات لازم برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با روشهای مختلف از قبیل مشاهده منـظم ، تحلیل تکالیف درسی ، آزمونهای کتبی ، شفاهی و عملی جمع آوری خواهد شد . د رصورتی که بررسی ها نشان دهند که دانش آموز به هدفهای مورد نظر نائل نشده است ، باید سال تحصیلی را تکرار کند . تکرار پایه در هر دوره فقط یکبار و در مجــــموع در طی 10 سال آموزش اجباری ، دو بار امکان خواهد داشت . دانش آموزانی که در پایان دوره متوسطه به اهداف دوره رسیده باشند ، گواهینامه دریافت خواهند داشت . گواهینامه دوره متوسطه دو نوع خواهد بود  ، یک نوع آن ادامه تحصیل دانش آموز را در مرحله متوسطه اختیاری یا آموزش حرفه ای میانی میسر خواهد ساخت و نوع دیگر آن مدرکی خواهد بود که در آن تعداد سنــوات تحصیلی و نمرات دانش آموز درج می گردد . دانش آموزانی که در تمام مواد درسی دوره موسطه اختـــیاری از نمرات خوبی بر خوردار باشند ،‌گواهینامه ای دریافت خواهند کرد که با آن می توانند در امتحانات ورودی دانشگاهها شرکــــــت کنند یا در مدارس عــــالی حرفه ای ثبت نام کنند .

 

در پایان دوره های میانی و عالی حرفـــه ای به فارغ التحصیلان گواهینامه سطح 2و 3 بر اساس معیارهای اتحادیه اروپا اعطاء خواهد گردید .

 

استرالیا

 

در استرالیا آموزش برای کودکان گروه سنی 6 تا 15 سال ( در ایالت تاسمانیا تا 16 سال) اجـباری است و کلیه کودکان این گروه سنی در مدرسه حضور دارند . اکثر بچه ها ، دوره دبستان را در 5 سالـــگی آغاز می کـــنند . اکثر بچع عای 4 ساله نیز در کودکستانهایی که با  حمایت مالی دولت ایجاد می شود بصورت پاره وقت ، حضور می یابند . بسیاری از کودکان 3 ساله در مراکز آموزشی قبل ازدبستان ثبت نام می شوند . اما هزینه تحصیل آنها تماما توسط خانواده ها تأمین می شود .

 

طول دوره ابتدایی در ایالات مختلف متفاوت است و ممکن است 6 یا 7 سال باشد . د رسال  1993 حدود 25 درصد دانش آموزان دوره ابتدایی در مدارس خصوصی تحصیل می کردند . تمام مدارس دولتی و اکثر مدارس خصوصـــی بصورت مـختلط اداره می شوند . دانش آموزان دوره ابتدایی روزانه 5 ساعت و در سال حدود  200 روز تحـــصیل می کنند . طول دوره متوسطه در ایالات مختلف متفاوت و 5 با 6 سال می باشد . دانش آموزان معمولا دوره متوسطه را از سن 12 سالگی آغاز می کـنند . بر اساس آمار 1993، 77 درصد دانش آموزانی که دوره متوسطه را  آغاز می کنند می توانند به پایه آخر متوسطه برســند . تقریبا تمام مدارس متوسطه دولتی بصورت مختلط می باشند ،‌اما اکثر مدارس خصوصی بصورت مــجزا  می باشند . حدود 30  درصد دانش آموزان متوسطه در مدارس خصوصی تحصیل می کنند . دانش آموزان دوره متـوسطه روزانه حدود 5/5 ساعت و در سال حدود  200 روز تحصیل می کنند .

 

امتحانات و شرایط ارتقاء به کلاس بالاتر

 

در اکثر مدارس استرالیا، ‌ارتقاء‌ به کلاس بالاتر معمولا بصورت اتوماتیک و بر اساس سن صورت می گیرد . اولین گـواهینامه رسمی معمولا در کلاس دهم بر اساس امتحان داخلی مدرسه داده می شود . در همه ایالات به دانش آموزانی که پـــایه دوازدهم را با موفقیت سپری کنند ،‌ گواهینامه اعطاء می شود . در اکثر ایالات امتحانات پایه دورزدهم بصورت داخلی نیــست . اما دردو ایالت هیچگونه امتحان نهایی وجود ندارد و کلیه امتحانات بصورت داخلی و توسط مدرسه انجام می شود .