سلام خدمت دوستان.

امروز براتون مطلبی رو آماده کردم که شاید خیلی به کارتون بیاد. عنوان این مطلب  که در ادامه می تونید اون رو بخونید « راهبردها یا حوزه‌های موضوعی درس مطالعات اول تا هفتم » می باشد. شما آموزگار محترم برای دسترسی به سطوح بالاتر اهداف آموزش نیاز به مطالعه این حوزه ها خواهید داشت. امیدوارم مورد توجه تون قرار بگیره. مثل همیشه تقاضا دارم قانون کپی رایت رو رعایت کنید. با احترام.صفا


فصل  اول: من بزرگ‌تر می‌شوم

                            

 

راهبردها یا حوزه‌های موضوعی

مفاهیم کلیدی

زمان، تداوم و تغییر

 

 

شناسنامه، مدارک مربوط به رشد بدنی و روانی 

 
مدارک و شواهد

 

رشد و تغییر نیاز‌ها، توانایی‌ها، تغییرات بدن، درک حال، گذشته و آینده

 
 

تغییر و تحول

 

 

نظام اجتماعی

 

 

کاربرد‌های شناسنامه

 
حقوق و قوانین

 

فرهنگ و هویت

 

آگاهی از ویژگی‌های خود و مشخصات فردی

 

تعلق و هویت

 

 

 

ارزش‌ها واخلاق

 

خودباوری و امید به آینده و پیشرفت خود

 

 


 

احترام به همنوعان و دوست داشتن آنها به‌عنوان مخلوقات خداوند، پرهیز از رذائل اخلاقی (تمسخر)

 
مسئولیت‌پذیری

 

 

 

 

 

مهارت‌های کاوشگری

 

بررسی و کاوش، برقراری ارتباط، خلاقیت

مشارکت، واکنش شخصی و اظهار‌نظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم: خانواده

                            

 

راهبردها یا حوزه‌های موضوعی

مفاهیم کلیدی

زمان، تداوم و تغییر

 

 

تهیه شجره‌نامه

 
مدارک و شواهد

 

تغییر در خانواده (ابعاد خانواده، تشکیل خانواده جدید و گسترش خانواده و...)

 
 

تغییر و تحول

 

 

نظام اجتماعی

 

نیکی به والدین و بزرگ‌تر‌ها

 

مسئولیت‌ها و تکالیف

 

 

اهمیت و کارکرد های خانواده 

 
نقش‌ها، گروه‌ها و مؤسسات اجتماعی

 

فرهنگ و هویت

 

 

تعلق به خانه و خانواده

 
تعلق و هویت

 

 

آموزه‌های دینی مربوط به رفتار در  خانواده

 
میراث فرهنگی

 

 

 

 

 

ارزش‌ها واخلاق

 

احترام، مهربانی و قدر‌دانی از بزرگ‌تر‌های خانواده

 

مسئولیت‌پذیری

 

 

 

مهارت‌های کاوشگری

 

بررسی و کاوش، برقراری ارتباط، خلاقیت

مشارکت، واکنش شخصی و اظهار‌نظر

 

 

 


فصل سوم: همکاری در خانواده

 

راهبردها یا حوزه‌های موضوعی

مفاهیم کلیدی

نظام اجتماعی

 

مسئولیت‌ها و تکالیف

حقوق و قوانین

نقش‌ها، گروه‌ها و نوسات اجتماعی

 

فرهنگ و هویت

 

تعلق و هویت

 

 

 

 

 

ارزش‌ها واخلاق

 

 

 

مسئولیت‌پذیری

 

 

 

 

 

مهارت‌های کاوشگری

بررسی و کاوش، برقراری ارتباط، خلاقیت، مشارکت، واکنش شخصی و اظهار‌نظر

 

فصل چهارم: نیاز‌های خانواده

 

 

راهبردها یا حوزه‌های موضوعی

مفاهیم کلیدی

منابع و فعالیت‌های اقتصادی

 

- کار و کارآفرینی

- بهره‌وری

- منابع و نظام‌های اقتصادی

 

فضا و مکان

 

رابطه انسان و محیط

 

نظام اجتماعی

 

مسئولیت‌ها و تکالیف

نقش‌ها، گروه‌ها و موسسات اجتماعی

 

فرهنگ و هویت

 

میراث فرهنگی

 

 

 

 

 

ارزش‌ها واخلاق

 

 

 

مسئولیت‌پذیری

 

 

 

 

مهارت‌های کاوشگری

بررسی و کاوش، برقراری ارتباط، خلاقیت، مشارکت، واکنش شخصی و اظهار‌نظر

 

 

فصل پنجم: خانه‌ی ما

                            

 

راهبردها یا حوزه‌های موضوعی

مفاهیم کلیدی

فضا و مکان

 

 

موقعیت مکانی، فضا‌های خانه

 
پدیده‌های مکانی، پراکندگی

 

انواع خانه‌ها در نواحی مختلف ایران

 
 

رابطه انسان و محیط

 

حفاظت از خانه

 
 

حفاظت از محیط و مکان

 

زمان، تداوم و تغییر

 

 

تغییر شکل و کارکرد فضا‌های خانه در زمان

 
تغییر و تحول

 

نظام اجتماعی

 

مراقبت و رعایت ایمنی در خانه

 

مسئولیت‌ها و تکالیف

 

آتش‌نشانی، کارکرد‌های خانه

 
 

نقش‌ها، گروه‌ها و مؤسسات اجتماعی

 

فرهنگ وهویت

 

 

تعلق به خانه و خانواده

 
تعلق و هویت

 

 

خانه روستایی، عشایری، خانه‌ها در شهر‌های بزرگ

 
تنوع شیوه‌های زندگی

 

 

 

 

اهمیت قائل شدن برای خانه به عنوان جایگاه خانواده

 

 

ارزش‌ها واخلاق

 

 


مسئولیت‌پذیری

 

تمایل به رعایت نکات ایمنی و حفاظت از محل زندگی

 
 

 

 

مهارت‌های کاوشگری

 

بررسی و کاوش، برقراری ارتباط، خلاقیت

مشارکت، واکنش شخصی و اظهار‌نظر

 

 

 


فصل ششم: مدرسه‌ی ما

                

                        

 

راهبردها یا حوزه‌های موضوعی

مفاهیم کلیدی

نظام اجتماعی

 

برخی مسئولیت‌ها در مدرسه

 

- مسئولیت‌ها و تکالیف

 

کارکرد‌های مدرسه، نقش‌های مختلف کارکنان

 
 

- نقش‌ها، گروه‌ها و مؤسسات اجتماعی

 

 

مقررات مدرسه

 
- حقوق و قوانین

 

فضا و مکان

 

موقعیت مکانی فضا‌های مدرسه و نقشه آن

 

- پدیده‌های مکانی و پراکندگی

 

انواع مشاغل در مدرسه

 

منابع و فعالیت‌های اقتصادی

- کار و کارآفرینی

 

صرفه‌جویی در مصرف منابع

 
- حفاظت از منابع

 

 

علاقه‌مندی آگاهانه به رعایت مقررات و حفظ نظم در مدرسه

 

 

ارزش‌ها واخلاق

 

 


مسئولیت‌پذیری

 

تمایل به همکاری با اولیاء مدرسه و مشارکت در امور

 
 

 

 

مهارت‌های کاوشگری

 

بررسی و کاوش، برقراری ارتباط، خلاقیت

مشارکت، واکنش شخصی و اظهار‌نظر

 

 

 


فصل هفتم: از خانه تا مدرسه

                

                        

 

راهبردها یا حوزه‌های موضوعی

مفاهیم کلیدی

فضا و مکان

 

 

نقشه

 
- پدیده‌های مکانی و پراکندگی

 


 

رابطه فرد با فضا‌های پیرامون موقعیت مکانی

 
- رابطه‌ی انسان و محیط 

 

نظام اجتماعی

 

 

مراقبت از خود و رعایت حقوق دیگران

در کوچه و خیابان

 
- مسئولیت‌ها و تکالیف

 

 

 کارکرد پلیس ، کارکرد  پست

 
- نقش‌ها، گروه‌ها و مؤسسات اجتماعی

 

قوانین رفت و آمد

 
 

 

آموزه‌های دینی، حرکت از خانه با نام و یاد خدا

 
- حقوق و قوانین

فرهنگ و هویت

- میراث فرهنگی

 

 

علاقه‌مندی آگاهانه به رعایت مقررات رفت وآمد و احترام به حقوق دیگران

 

 

ارزش‌ها و اخلاق

 

 


مسئولیت‌پذیری

 

تمایل آگاهانه به حفاظت از خود و رعایت نکات ایمنی

 
 

 

 

مهارت‌های کاوشگری

 

بررسی و کاوش، برقراری ارتباط، خلاقیت

مشارکت، واکنش شخصی و اظهار‌نظر