امروزه رایانه ، تلفن همراه ، اینترنت و شبکه های اجتماعی بر زندگی اجتماعی و آداب شهروندی انشانها تاثیرات زیادی گذاشته است. در آنکه این تکنولوژی ها خوبی و بدی هایی دارند جای هیچ شک و تردیدی نیست. آسان شدن ارتباطات، سهولت در انجام امور بانکی، کاهش ترافیک و رفت و آمدهای جاده ای تنها، مواردی از ده ها خدمات با ارزش این تکنولوژی هاست.

رسانه های یادشده در قشر جوان و نوجوان جامعه به صورت کاملا فراگیر وارد شده است. به طوری که امروزه حتی یک دانش آموز مقطع دبستان نیز با تلفن همراه کار می کند، به دنیای جهانی اینرنت متصل است و از نرم افزارهای مختلف رایانه ای استفاده می کند. همانطور که شاره شد؛ این حضور 


ادامه مطلب ...