وزبر آموزش وپرورش با بیان اینکه آزمون براساس کاملاً قانونمند و استاندارد انجام گرفته است ؛ گفت : ما در کشورمان هیچ حق التدریسی که وضعیتش نامشخص باشد نداریم همه حق التدریسی ها وضعیتشان مشخص شده و هیچ معترضی هم نداریم. نهضت سواد آموزی هم وضعیتش کاملا مشخص شده است.


ادامه مطلب ...